நடிகர் தளங்கள்











திரு ஜெகதீஸ்வரன் குமாரசாமி



Face Book


புதிய ஜனாதிபதியின் 100 நாள் வேலைத்திட்டம்

  1. பிரயோசனமானது
  2. பிரயோசனமற்றது
  3. வழமையான வாய்ப்பேச்சு
  4. வாக்களிக்க விருப்பமில்லை

        





தகவல்களை mail இல் பெற