திருமண நட்சத்திர பொருத்தம் – பெண்களுக்கு

images (1)
உங்களுக்கு சிறந்த தொழில் வேண்டுமா? அல்லது உங்கள் நிறுவனத்திற்கு சிறந்த தொழிலாளர் வேண்டுமா? உடனே உங்கள் சுயவிபரக் கோவையை jaffnajobs1@gmail.com என்ற முகவரிக்கு அனுப்புங்கள்

பெண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான ஆண் நட்சத்திரங்கள்

1.அஸ்வனி = பரணி, திருவாதிரை, பூசம், பூராடம், திருவோணம், சதயம்
2.பரணி = புனர்பூசம், உத்திராடம், ரேவதி, அஸ்வனி
3.கார்த்திகை = 1 ம் பாதம் சதயம்
4.கார்த்திகை 2, 3, 4 ம் பாதங்கள் =சதயம்
5.ரோகிணி =மிருகசீரிஷம் 1, 2, புனர்பூசம் 4, உத்திரம் 1, பூரட்டாதி, பரணி
6.மிருகசீரிஷம் 1, 2 ம் பாதங்கள் = உத்திரம் 1, உத்திராடம் 2, 3, 4, திருவோணம், சதயம், அஸ்வனி, ரோகிணி
7.மிருகசீரிஷம் 3, 4 ம் பாதங்கள் =திருவாதிரை, உத்திரம், அஸ்தம், மூலம், உத்திராடம் 2, 3, 4, சதயம், பரணி
8.திருவாதிரை =பூரம், பூராடம், பரணி, மிருகசீரிஷம் 3, 4
9.புனர்பூசம் 1, 2, 3 ம் பாதங்கள் =அவிட்டம் 3, 4, உத்திரட்டாதி, மிருகசீரிஷம் 3, 4
10.புனர்பூசம் 4 ம் பாதம் = பூசம், சுவாதி, அவிட்டம் 1, 2, உத்திரட்டாதி, மிருகசீரிஷம்
11.பூசம் =ஆயில்யம், அஸ்தம், சுவாதி, விசாகம் 1-2-3, பூரட்டாதி 4, ரேவதி, திருவாதிரை, புனர்பூசம்
12.ஆயில்யம் = சித்திரை, அவிட்டம் 1, 2
13.மகம் =சதயம்
14.பூரம் =உத்திரம் 1, பூரட்டாதி 1, 2, 3, அஸ்வனி
15.உத்திரம் 1 ம் பாதம் =சுவாதி, அனுஷம், பரணி, ரோகிணி, பூசம், பூரம்
16.உத்திரம் 2, 3, 4 ம் பாதங்கள் = அனுஷம், பூராடம், ரோகிணி, பூசம், பூரம்
17.அஸ்தம் =பூராடம், உத்திராடம் 1, ரேவதி, மிருகசீரிஷம், பூரம், ஆயில்யம், கார்த்திகை 2, 3, 4
18.சித்திரை 1, 2 ம் பாதங்கள் =கார்த்திகை 2, 3, 4, மகம்
19.சித்திரை 3, 4 ம் பாதங்கள் =கார்த்திகை 1, மகம்
20.சுவாதி =பூராடம், அவிட்டம் 1, 2, பரணி, மிருகசீரிஷம் 3, 4, பூரம், புனர்பூசம்
21.விசாகம் 1, 2, 3 ம் பாதங்கள் =அவிட்டம் 1, 2, சித்திரை 3, 4
22.விசாகம் 4 ம் பாதம் =அவிட்டம், சதயம், சித்திரை
23.அனுஷம் =கேட்டை, சதயம், பூரட்டாதி 1, 2, 3, ரோகிணி, புனர்பூசம், ஆயில்யம், அஸ்தம், சுவாதி
24.கேட்டை =கார்த்திகை 2, 3, 4
25.மூலம் =உத்திரட்டாதி, பூரம், சுவாதி, பூராடம்
26.பூராடம் =பூரட்டாதி, புனர்பூசம் 1, 2, 3, உத்திரம், ரேவதி
27.உத்திராடம் 1 ம் பாதம் =உத்திரட்டாதி, திருவாதிரை, பூரம், பூராடம், அஸ்தம், சுவாதி
28.உத்திராடம் 2, 3, 4 ம் பாதங்கள் = உத்திரட்டாதி, பரணி, பூசம், அஸ்தம், அனுஷம், பூராடம்
29.திருவோணம் =அவிட்டம் 1, 2, பூரட்டாதி 4, பரணி, புனர்பூசம் 4, உத்திரம் 2, 3, 4, சித்திரை, கேட்டை, பூராடம்
30.அவிட்டம் 1, 2 ம் பாதங்கள் =கார்த்திகை 1, மூலம்
31.அவிட்டம் 3, 4 ம் பாதங்கள் =கார்த்திகை, சதயம், மகம், மூலம்
32.சதயம் =சித்திரை 3, 4, விசாகம், அவிட்டம் 3, 4
33.பூரட்டாதி 1, 2, 3 ம் பாதங்கள் =மிருகசீரிஷம் 1, 2, சுவாதி, அனுஷம்
34.பூரட்டாதி 4 ம் பாதம் =உத்திரட்டாதி, மிருகசீரிஷம், அனுஷம்
35.உத்திரட்டாதி =ரேவதி, திருவாதிரை, ரோகிணி, புனர்பூசம் 1, 2, 3, அஸ்தம், திருவோணம், பூரட்டாதி
36.ரேவதி =மிருகசீரிஷம், புனர்பூசம் 1, 2, 3, உத்திரம் 2, 3, 4, அனுஷம், உத்திரட்டாதி

Filed in: ஜோதிடம்
Website Apps